รถเข็นพ่นละอองน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 มีหลายปัจจัย เช่น โรงอุตสาหกรรม ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ การเผาไม้ทำลายป่า การก่อสร้าง ซึ่งปกติแล้วกิจกรรมต่างๆ ที่คนเราทำทุกวันก็ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเกิดการสะสมของฝุ่นละอองได้ง่าย ซึ่งปกติฝุ่นละอองจะลอยขึ้นไปในอากาศ ถูกลมพัดฟุ้งกระจายไป ในวันที่อากาศนิ่งไม่มีลมพัด ฝุ่นละออง PM 2.5 จะไม่ฟุ้งกระจาย ส่งผลให้ระดับความเข้มของฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่นั้นๆ สูงมากขึ้นจนกลายเป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพ ปัญหาดังกล่าวที่พบเจอจะต้องหาทางแก้ไขโดยการหาวิธีลดฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน ผู้วิจัยได้สร้างรถเข็นพ่นละอองน้ำที่ใช้ในการกำกัดฝุ่นละอองในอากาศโดยเครื่องนี้สามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้จริง และสามารถป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองสะสมในอากาศเพิ่มขึ้น รถเข็นพ่นละอองน้ำเครื่องที่สร้างขึ้นมีอัตราการพ่นละอองน้ำได้ไกลถึง 15 เมตร รัศมีความกว้างของละอองน้ำได้ถึง 7 เมตร และใช้ความเร็วรอบที่เหมาะสม 30 รอบ / นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ เป็นรถเข็นเคลื่อนที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์การพ่นละอองน้ำพร้อมถังน้ำควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้พ่นละอองน้ำไปในอากาศช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สะสมเป็นจำนวนมากและยังสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามสถานที่ ที่เราต้องการได้ง่าย
- ช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองสะสมในอากาศเพิ่มขึ้น
- ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อยลงและลดความเสี่ยงจากโรคทางเดินหายใจอีกด้วย
- ช่วยกำจัดและป้องกันมลพิษทางอากาศได้เป็นอย่างดี
- ประชาชนให้ความสนใจและสอดคล้องกับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในปัจจุบันอีกด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธงชัย อุทัยสาอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิศาสตร์ บุตรสุรินทร์อุตสาหกรรม
3นาย ทรงกลด พลเสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิลป์ทวี ฉัตรทันปวส.
2นาย ปฎิภาณ ไชยสิทธิ์ปวส.
3นาย วิทวัส วงเวียนปวส.
4นางสาว อารียา ดาโสมปวส.
5นาย กิตติพงษ์ วิชาธรปวส.