ขนมปังเสริมผักวอเตอร์เครส

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมผักวอเตอร์เครส ปริมาณ 20 กรัม มากกว่า 10 และ 30 กรัม อาจเป็นผลมาจากการเติมผักวอเตอร์เครสในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลให้เนื้อสัมผัสของขนมปังมีความแข็งเพิ่มขึ้นและมีกลิ่นฉุนของผักมากเกินไปไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบทานผัก ทำให้ผู้บริโภคไม่ยอมรับ การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคหลังการทดสอบผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมผักวอเตอร์เครส พบว่าทุกคุณลักษณะผู้บริโภคให้ความชอบอยู่ในระดับชอบมากถึงชอบมากที่สุด ส่วนการยอมรับของผู้บริโภคภายหลังจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมผักวอเตอร์เครสพบว่ามีการยอมรับอยู่ในระดับยอมรับมากคิดเป็น 80% จากการศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมปัง ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะของขนมปังผสมผักวอเตอร์เครส
ภายนอก ปริมาตรดีตามน้ำหนัก รูปร่างสม่ำเสมอ มีผิวที่มันเงา มีสีผิวสม่ำเสมอทั้งก้อน

ภายใน โครงสร้างของเซลของขนมปังจะต้องกลมเล็กสม่ำเสมอ เนื้อขนมปังเรียบ มันเงา อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นดี มีกลิ่นหมักของยีสต์ เนื้อต้องชื้น ไม่แห้ง
โดยของว่างชนิดนี้อุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุจากผักวอเตอร์เครสและไข่แดง ซึ่งได้แก่ แมกนีเซียม วิตามินซี โพแทสเซียม โฟเลต แคลเซียม สังกะสี และธาตุเหล็ก โดยล้วนเป็นแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทิพกฤตา อินไชยสามัญ
2นางสาว มาพิกา เอี่ยมทวีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ปฐมพงศ์ จิตต์สว่างพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อุไลพร แก้วผลึกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร กำแพงนิลปวส.
2นางสาว ณัฎฐิมา เทียนแก้วปวส.
3นางสาว สุดารัตน์ พูลรอดปวส.
4นางสาว จิตตินันท์ บุญมีปวส.
5นางสาว ณัฐณิชา บัวชื่นปวส.
6นางสาว แสงเดือน วงศ์จันทร์ปวส.
7นางสาว นรี สุขสายันต์ปวส.
8นางสาว ปาลิตา เถื่อนม่วงปวส.
9นางสาว กานต์มณี ทองน้อยปวส.