บ้านอัจฉริยะ ไอโอที

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนวัฒน์ ศรีโพธิ์ชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จันทิมา เย็นวัฒนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย นำโชค กิ่งแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พัชรินทร์ คชลัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สุทธิภัทร พลศรีพิมพ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จีรพงษ์ ขอเหล็กกลางปวช.
2นาย ทิววรรณชัย สายทองทิพย์ปวช.
3นาย ศิญาณกร ชนะชัยปวส.
4นาย ณัฐภัทร หยั่งบุญปวส.
5นาย โสภณ ประจันทร์กลางปวส.
6นาย กวิน เย็นสบายปวส.

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาหาข้อมูล ในชุมชนถึงความต้องการที่จะนำเอาเทคโนโลยี ไอโอที(IoT) มาช่วยจัดการปัญหาได้อย่างไร พบว่าคนในชุมชนบางส่วนเคยเจอปัญหา โจร ผู้ร้ายได้เข้าไปขโมยทรัพท์สินของมีค่า ภายในบ้าน ตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ หรือในยามวิกาลโดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้ตัว ในบางกรณี รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็มีให้เห็นมาแล้ว แม้แต่การเกิดภัยอันตรายที่มาจากความประมาท หลงลืม ของคนในชุมชนเอง แล้วไม่มีระบบการแจ้งเตือนที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทำให้บ้าน หรือชุมชน ได้รับความเสียหาย แต่ถ้าได้ระบบการแจ้งเตือนที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ความเสียหายก็จะทุเลาลง หรือไม่ก็ให้เกิดเหตุร้ายเลยก็ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารภควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกลได้
2. เตือนภัยที่กำลังจะเเกิดขึ้นได้ทันที
3. สามารภเข้าดูภาพเหตุการณ์ต่างๆภายในบ้าน
สามารถนำไปติดตั้งในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเตือนภัย และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากระยะไกล