เครื่องดื่มไฮโปรตีนออแกนิคสกัดจาก Sago grub

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ระเบียบ ลำงามสามัญ
2นางสาว รจนา วงศ์จันทร์สามัญ
3นาย ชาญชัย ลำงามอุตสาหกรรม
4นาง ชุติมณฑน์ พวงมะลัยสามัญ
5นางสาว สงกา ศรีอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อุบลรัตน์ ช่วยสุขปวช.
2นางสาว อภิสมัย จันทะเสนปวช.
3นางสาว วิภาดา ทองคำปวช.
4นางสาว เกลวลิน ชุลีกรปวส.
5นางสาว สาวิตรี เจริญท้าวปวส.
6นางสาว วรรณวิษา พะวังปวส.
7นางสาว วิภา ยศบุญปวส.
8นาย วิษณุ พันธ์ตาปวส.
9นาย สุรกิตติ์ สีตาคำปวส.
10นาย ถิรวัฒน์ โสมมาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ด้วงมะพร้าวที่ปล่อยตามธรรมชาติ มีโปรตีน 38.06 ส่วนด้วงมะพร้าวที่เลี้ยงด้วยอาหาร สูตร Natural Organic สารอาหารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ พบว่า มีไขมัน 13.24 กรัม ความชื้น 2.86 กรัม โปรตีน 56.18 กรัม คาร์โบไฮเดรต 24.30 กรัม พลังงาน 441.08 กิโลแคลอรี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงร่างกาย ชนิดเครื่องดื่มชงสำเร็จรูป มี 2 รสชาติ คือ รสน้ำผึ้งและรสช็อคโกแลต
ได้เครื่องดื่มไฮโปรตีนออแกนิคสกัดจาก Sago grub ซึ่งมีโปรตีนสูง