ผลิตภัณฑ์นมข้นหวานม่าแงงไขมันต่ำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์นมจากสัตว์และนมจากพืชได้เข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์นมทางเลือก ซึ่งคุณสมบัติของนมจากพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างตามชนิดคุณภาพของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต มาแง่งจัดเป็นพืชพรรณพิเศษคือ บำรุงทารกในครรภ์และบำรุงน้ำนมมีสารอาหารจำพวกแป้ง เส้นใย ฟอสฟอรัส แคลเซียม โปรตีน วิตามินเอ สารไบคอร์มิน นมข้นหวานจึงจัดเป็นอาหารนมที่สำคัญของชาวไทย ที่นิยมปรุงรสในเครื่องดื่มต่าง ๆ หรืออาจอยู่ในรูปของนมชง โดยผสมน้ำร้อนหรือใช้ทาขนมปัง นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการเตรียมอาหารได้หลายอย่าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์นมเข้มข้นที่ถนอมอาหาร โดยการเติมน้ำตาลลงไปเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา และทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีขึ้น และคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับของเดิม นมข้นหวานไขมันต่ำจากม่าแงงมีคุณค่าทางโภชนาการ พลังงาน 390 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 12 กรัม ไขมัน 0.3 กรัม คาร์โบไฮเดรต 95.55 กรัม
นอกจากนี้ยังได้ผลิตภัณฑ์นมข้นหวานชนิดใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และผู้บริโภคที่แพ้นมวัวสามารถรับประทานได้
และเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริโภคและการใช้ประโยชน์จากม่าแงงให้เป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นราธร สัตย์ซื่อคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนัญญา เกษมเศรษฐพัฒน์ปวช.
2นาย สรณัฐ ศิริกิจปวช.
3นาย ศุภชีพ เหล่าสินชัยปวช.
4นางสาว สุรางคนา แตงบัวปวช.