ยาดมหม่องไพรสระแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิรัตน์ หันทยุงสามัญ
2นางสาว สุวธิดา ถาวรยิ่งสามัญ
3นาย รัตพงศ์ จรัสพันธ์สามัญ
4นาย ชวนากร วโรดมอุดมกุลสามัญ
5นาง อุบลรัตน์ พาภักดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกวรรณ ศรีสอาดปวส.
2นางสาว ธารารัตน์ พูลเมืองปวส.
3นาย พงศกร สุขสำราญปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรเห็นว่า ปัจจุบันคนเรามีอาการวิงเวียนศีรษะ คัดจมูก ทั้งนั้นเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในทางแย่ลง คณะผู้จัดทำจึงศึกษาสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่นและเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เช่น ผิวมะกรูด เปลือกส้มและตะไคร้หอม มาทำการตากแห้งเพื่อให้สมุนไพร 3 ชนิด สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยปกติแล้วการทำแห้งสามารถทำได้ทั้งการตากแดด ผึ่งในที่ร่ม หรือใช้ความร้อนจากตู้อบ การเลือกวิธีทำให้แห้ง การใช้อุณหภูมิและการควบคุมความชื้นเพื่อเก็บรักษาวัตถุดิบสมุนไพรจะแตกต่างกันตามชนิดของสมุนไพร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ผลิตจากสมุนไพรแท้ ไม่มีอาการระคายเคือง
2.ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น
3.ใช่สะดวกสบาย พกพาง่าย
4.สะดวกต่อการเก็บรักษา
5.สนับสนุนสมุนไพรในท้องถิ่นที่หาง่าย