เครื่อง Mini CNC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วสันต์ น้อยบำรุงอุตสาหกรรม
2นาย นิพนธ์ พระสว่างอุตสาหกรรม
3นาย ธีรศักดิ์ หนูป้องอุตสาหกรรม
4นาย ปัทวี ศรีอภัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัชชานนท์ กุลนาปวช.
2นาย สุระวุฒิ คนไวปวช.
3นาย ธีระพล วงค์แสงปวช.
4นาย ณัฐพล คนไวปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน เครื่อง CNC คือเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงานได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านงานตัดและงานกลึง จะต้องใช้ความประณีตในงานมาก เพื่อทำให้การผลิตชิ้นงานและชิ้นส่วนวัสดุได้ขนาดและรูปทรงตามที่ต้องการโดย การตัดและการกลึง ยิ่งไปกว่านั้น เพราะการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เครื่อง CNC สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของเครื่องจักรแบบเดิม ๆ ไปได้ ทั้งในด้านความละเอียดในการควบคุมที่ละเอียดถึง 0.001 mm. รวมถึงสามารถควบคุม เครื่องตัดและเครื่องกลึง ได้หลายเครื่องในคราวเดียว นอกจากเครื่องตัดและกลึงแล้ว ระบบ CNC ยังถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ เครื่องเจียร เพื่อให้ชิ้นงานที่สวยงานและซับซ้อนยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ออกแบบและสร้างเครื่อง Mini CNC โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุม
2.เครื่องสามารถตัดแผ่นอะคริลิคและแผ่นพลาสวูด ตามที่ออกแบบ
3.เครื่องมีพื้นที่การทำงาน 70 x 70 เซนติเมตร
1.ช่วยลดเวลาในการตัดแผ่นอะคริลิคและแผ่นพลาสวูด
2.ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดแผ่นอะคริลิค
3.ผู้เรียนเกิดทักษะและความรู้ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์