เครื่องลดฝุ่นควันอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรพรรณ อ่อนเอมอุตสาหกรรม
2นาย สังเวย แก้วอ่วมอุตสาหกรรม
3นาย บัณฑิต เหลืองประเสริฐอุตสาหกรรม
4นาย ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อานนท์ หรุ่นขำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทิวัส มหาวงศ์ปวส.
2นาย ปฏิภาณ โฉมงามดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสภาพอากาศมีฝุ่นละอองและควันที่มีขนาด PM 2.5 ที่เกิดจากยานพาหนะและการเผาป่า ปกคลุมไปทั่วบริเวณทั้งในเมืองและชนบท โดยมีค่ามากเกินค่ามาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้มีการแก้ไขโดยวิธีใช้ละอองน้ำเพื่อให้จับฝุ่นละอองและควัน ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดออกแบบและสร้างเครื่องลดฝุ่นควันอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องลดฝุ่นควันอัตโนมัติจะมีระบบตรวจสอบค่าฝุ่นควัน PM 2.5 ถ้าเครื่องตรวจพบว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ระบบเครื่องจะพ่นละอองน้ำรอบทิศทาง เพื่อลดค่าฝุ่นควันลงเป็นรัศมี 2 ตารางเมตร เหมาะกับการใช้ในห้องที่พักอาศัย โดยเครื่องจะบรรจุน้ำไว้จำนวน 18 ลิตร
ใช้ลดฝุ่นควัน PM 2.5