ระบบเตือนภัยน้ำท่วมในชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธินันท์ แก้วนิ่มอุตสาหกรรม
2นาย ซูฟียัน แวดือรามันอุตสาหกรรม
3นาย นิรุดติ์ บัวประเสริฐอุตสาหกรรม
4นาย ภัคพนธ์ จันทโชติอุตสาหกรรม
5นางสาว ปนัดดา เพ็ญเจริญชัยสกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรฤทธิ์ จะชินรัมย์ปวช.
2นาย ธรรมรัตน์ นิศามณีอำไพปวช.
3นางสาว นันทวรรณ ยังให้ผลปวช.
4นาย ญาณวิทย์ อึ้งอารีย์วิทยาปวส.
5นาย ภาคภูมิ ดวงเดือนปวส.
6นาย ณัฐนนท์ บุญคุ้มปวส.
7นาย เตชภณ จีนภักดีปวส.
8นาย ศักรินทร์ สิงหอยู่ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจุบันในประเทศไทยมีปัญหาทางอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศทำให้ทำลายทรัพย์และพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเกิดจากน้ำป่าไหลหลากแบบเฉียบพัน ฝนตกหนักตลอดทั้งวันทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นสาเหตุน้ำท่วมเกิดได้หลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติหรือแม้กระทั้งฝีมือของมนุษย์เอง โดยภัยที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงที่ต่างกันไป จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ ระบบเตือนภัยน้ำท่วมในชุมชนเข้ามาใช้ในการ แจ้งเตือนอุทกภัยในชุมชน โดยการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง โดยการนำเทคโนโลยี IOT เข้ามาในการสร้างระบบแจ้งเตือน เพื่อรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี IOT เข้ามาใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเเจ้งเตือนอุทกภัยที่เกิดขึ้นในแม่น้ำ ลำคลอง ในการทำงานจะมีการใช้คลื่นความถี่วิทยุมาใช้งาน ในการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวmaster ไปยังslave และมีระบบ MQTT protocol มาเป็นตัวการเชื่อมต่ออุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยี IOT ผ่านทางแอปพลิเคชั่ัน
1 เพื่อสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น