อุปกรณ์หล่อลื่นก่อนสตาร์ท

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์หล่อลื่นก่อนสตาร์ทเป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์มาเพื่อให้ทำงานร่วมกับระบบหล่อลื่นแบบปั้มกลไกที่มีอยู่ในเครื่องยนต์รถยนต์อยู่แล้ว ซึ่งอุปกรณ์หล่อลื่นก่อนสตาร์ทจะช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ททุกครั้งเนื่องจากปั้มกลไกที่มีในเครื่องยนต์จะหล่อลื่นก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์ติดและอุปกรณ์หล่อลื่นก่อนสตาร์ทจะช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์ในกรณีที่ระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าระดับที่ปั้มแบบกลไกจะสามารถดูดได้เพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหายหนัก ดังนั้นเพื่อป้องกันการเสียหายหนักของเครื่องยนต์และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์จำนวนมากเครื่องยนต์ทุกเครื่องควรติดตั้งอุปกรณ์หล่อลื่นก่อนสตาร์ท และหากทางค่ายรถยนต์นำแนวคิดนี้ไปใช้และติดตั้งมาจากโรงงานจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะบุคคลที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ก็สามารถใช้รถยนต์ได้โดยมีระบบป้องกันความเสียหายต่อเครื่องยนต์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่สร้างมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดการหล่อลื่นของเครื่องยนต์จากสาเหตุต่างๆเช่น ปั้มน้ำมันหล่อลื่นพัง กรองน้ำมันหล่อลื่นตัน ระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ซึ่งอาการเหล่านี้จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรงผู้ประดิษฐ์จึ่งสร้างอุปกร์หล่อลื่นก่อนสตาร์ทขึ้นมาซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ขณะสตาร์ท
2 ลดการเสียหายของเครื่องยนต์ในขณะที่ระบบหล่อลื่นแบบกลไกไม่สามารถทำงานได้
3 ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
4 ระบบหล่อลื่นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5 สามารถนำแนวคิดนี้ไปเสนอให้กับค่ายผู้ผลิตรถยนต์พัฒนาใช้ในรถยนต์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เริงชัย บุญสรรค์อุตสาหกรรม
2นางสาว น้ำฝน เพียซุยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปณิฏฐา คำน้อยคหกรรม
4นาย สุริยา พิมพ์ทองอุตสาหกรรม
5นาย ไมตรี แสนวันนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุริพันธ์ บุญสอนปวส.
2นาย ณัฐพล พรมเสนปวส.
3นาย ธวัชชัย เขตแวงควงปวส.