ยาดมสกัดจากเปลือกส้มโอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ส้มโอเป็นผลไม้ตระกูลส้มที่หาได้ง่าย จากการศึกษาข้อมูลการวิจัยพบว่า บริเวณเปลือกส้มมีน้ำมันเปลือกส้ม ดังนั้นจึงน่าจะสามารถสลายหรือลดปริมาณลิปิดชนิดอื่นได้เช่นกัน โครงงานนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะนำคุณสมบัติดังกล่าวมาประยุกต์ใช้โดยการนำน้ำมันเปลือกส้มโอพันธุ์ ขาวพวง มาเป็นส่วนผสมของ ยาดม จากเปลือกส้มโอ เพื่อศึกษาสรรพคุณของ ยาดม จากเปลือกส้มโอ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ยาดมส้มโอ บริเวณเปลือกส้มมีน้ำมันเปลือกส้มที่มีคุณสมบัติในการช่วยสลายหรือลดปริมาณคลอเรสเตอรอล ซึ่งเป็นลิปิดชนิดหนึ่ง
1. ได้นำเปลือกส้มโอ ซึ่งเป็นขยะที่เหลือทิ้งนำมาใช้ประโยชน์
2. ได้ผลิตภัณฑ์ยาดมส้มโอที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
3. ได้ผลิตยาดมส้มโอที่มีประสิทธิภาพช่วยแก้อาการวิงเวียน หน้ามืดตาลาย และบรรเทาอาการเป็นลม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สายทอง ลียติกุลสามัญ
2นางสาว ยุพา กำเนิดบุญสามัญ
3นางสาว ภาพิมล ลียติกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพัฒน์ สมอาจปวช.
2นาย วิริยะ ปลัดเมืองปวช.
3นาย วิทธวัช แสนกุดเลาะปวช.