อาหารสำหรับเลี้ยงกิ้งกือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ระเบียบ ลำงามสามัญ
2นางสาว รจนา วงศ์จันทร์สามัญ
3นาย ชาญชัย ลำงามอุตสาหกรรม
4นาย ศิริวัฒน์ ทวีแสงสามัญ
5นางสาว ขวัญกมล เครือคำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภาดา ทองคำปวช.
2นางสาว อภิสมัย จันทะเสนปวช.
3นางสาว วิภา ยศบุญปวช.
4นางสาว นิลาวัลย์ ร่วมบุญปวช.
5นางสาว พิริยา ศรีธรรมมาปวช.
6นางสาว ปนัดดา แก้วสิงห์ปวช.
7นางสาว อุบลรัตน์ ช่วยสุขปวช.
8นางสาว เกลวลิน ชุลีกรปวส.
9นางสาว สาวิตรี เจริญท้าวปวส.
10นาย ถิรวัฒน์ โสมมาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

วัตถุดิบที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเลี้ยงกิ้งกือ อัตราส่วนที่เหมาะสมของอาหารที่เหมาะสมต่อการขับมูลของกิ้งกือ พบว่า ปริมาณอาหาร 1,000 กรัม (1 กิโลกรัม) ซึ่งประกอบด้วย ผักตบชวา 305 กรัม เห็ดนางฟ้า 20 กรัม กล้วยน้ำว้าสกัด 15 กรัม หญ้าขน 245 กรัม มูลวัว 400 กรัม และจุลินทรีย์ (EM) 15 มิลลิลิตร จะได้อาหารของกิ้งกือมีลักษณะอ่อนนุ่ม มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย มีสีของส่วนผสม กิ้งกือกินได้ดีมาก มูลกิ้งกือมีน้ำหนักมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเลี้ยงกิ้งกือที่มีส่วนผสมมาจากพืชและเศษผักที่ไร้ประโยชน์นำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่า
1. ได้รู้จักกรรมวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบต่างๆ มากขึ้น
2.ได้อัตราส่วนของส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ถูกลักษณะ
3. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเลี้ยงกิ้งกือ ที่สามารถพัฒนาสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้