ชุดเตือนรถจากด้านหลังตอนปั่นจักยาน Safety Bike

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนายุทธ แก้วศักดิ์อุตสาหกรรม
2นางสาว ญาติกานต์ พิมพิไสยสามัญ
3นางสาว รัศมี แตงกลางสามัญ
4ว่าที่ ร.ต. ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
5นาย เอกพจน์ สิงห์สมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จีรพัฒน์ ช่อชนปวช.
2นาย นันทกร ภูครองทุ่งปวช.
3นาย วีรภัทร พงษ์ดีปวช.
4นาย อนันต์ อุดมวงษ์ปวช.
5นาย ปิยทัศน์ สุภาษิตปวช.
6นาย ศุภมงคล กลิ่นรัตน์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยแจ้งเตือนผู้ปั่นจักยานเมื่อมีรถมาทางด้านหลัง เนื่องจากปัจจุบันการปั่นจักยานได้รับความนิยมและเป็นที่แพร่หลาย ทั้งการปั่นเพื่อกีฬาและการปั่นเพื่อสุขภาพ แต่เลนสำหรับปั่นจักยานนั้นมีน้อย ซึ่งมีแค่บางจังหวัดที่สร้างทางสำหรับปั่นจักยานขึ้น ทำให้ผู้ปั่นจักยานนั้นมักจะปั่นเข้าไปในเลนรถยนต์ซึ่งทำให้เกิดอุปบัติเหตุดังที่มีข่าวเกิดขึ้น ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนที่สามารถช่วยส่งสัญญาณไฟและเสียงเตือนผู้ปั่นจักรยานให้ระวังรถที่มาจากทางด้านหลัง โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นตัวตรวจจับยานพาหนะและส่งสัญญาณให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งการทำงานของไฟกะพริบและลำโพงส่งเสียงที่ติดอยู่กับแฮนด์จักรยาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์แจ้งเตือนที่สามารถช่วยส่งสัญญาณไฟและเสียงเตือนผู้ปั่นจักรยานให้ระวังรถที่มาจากทางด้านหลัง โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นตัวตรวจจับยานพาหนะและส่งสัญญาณให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งการทำงานของไฟกะพริบและลำโพงส่งเสียงที่ติดอยู่กับแฮนด์จักรยาน
แจ้งเตือนผู้ปั่นจักยานให้ทราบว่ามีรถมาด้านหลังและให้หลบชิดทางด้านซ้าย