เดือนล้อมดาวกะหรี่ปั๊บ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สิริมาวีร์ สิงห์สูงสามัญ
2นางสาว วิรัลพัชร ศรีจันทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกศินี ทองสุขปวช.
2นางสาว วรรัตน์ ปู่โชติปวช.
3นางสาว จุฑาภัทร คิ้มสิงห์ปวช.
4นางสาว จิราวรรณ ศรีคำปวช.
5นาย จิรภาคย์ อุทัยวัตรปวช.
6นาย กฤษณะ เอี่ยมสอาดปวช.
7นาย จิรภัทร อุทัยวัตรปวช.
8นาย วรรณฤทธิ์ ชาวปลายนาปวช.
9นาย ทวีศักดิ์ หนูสนธิปวส.

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กะหรี่ปั๊บ เป็นอาหารแบบตะวันตกผสมกับอินเดีย ได้รับความนิยมจากชาวมุสลิมในประเทศไทย สันนิษฐานว่าดัดแปลงมาจากขนมโปรตุเกสคือ ปัสแตล โดยท้าวทองกีบม้าได้นำมาเผยแพร่ในราชสำนัก ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง ตอนแรกใช้ชื่อว่า curry puff (พัฟฟ์ผงกะหรี่) ต่อมาได้เพี้ยนมาเป็น กะหรี่พัฟฟ์ และเพี้ยนเป็นกะหรี่ปั๊บในที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กะหรี่ปั๊บเป็นอาหารว่างที่สามารถนำไปดัดแปลงไส้ที่เราต้องการจะรับประทานได้ เป็นอาหารว่างได้ทั้งประเภทคาวและหวาน เหมาะสำหรับรับประทานกับเครื่องดื่มร้อนๆ ไม่ควรรับประทานมากเพราะมีแคลอรี่สูง
กะหรี่ปั๊บแบบอบนั้นสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากการอบจะทำให้มีไขมันและคอเลสเตอรอลน้อยกว่าการทอด