ยาสีฟันตะลิงปลิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ เกิดบุญเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อลิษา จันทร์แซมอุตสาหกรรม
3นางสาว ศนภสร รอดสนใจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุนทรี คนการคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรทิวา เลิศนันทรัชต์ปวส.
2นางสาว กชพรรณ คณฑาปวส.
3นางสาว ขวัญพิชชา ศิริจันทร์ปวส.
4นางสาว ธินันยา ภู่เทียนปวส.
5นางสาว ณัฐพร อ่อนตาปวส.
6นาย ธัญญลักษณ์ ยินดีปวส.
7นางสาว รัตติกา จำปาทองปวส.
8นางสาว วรรณษา โกสุมปวส.
9นางสาว วาสนา สังข์อุไรปวส.
10นางสาว อรไท ธิธรรมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโลกของเรามีวิวัฒนาการก็คือเรื่องของยาสีฟัน ยาสีฟันเริ่มมีบทบาทขึ้นมาเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมานี้ สมัยนั้นคนยังไม่ค่อยรู้จัก ไม่นิยม และไม่ศรัทธาที่จะใช้กันนัก แต่ทุกวันนี้ ทุกคนทุกครัวเรือน แทบจะไม่มีใครที่แปรงฟันโดย ไม่ใช้ยาสีฟัน นับได้ว่า ยาสีฟันมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอันมาก ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างยาสีฟันกับสุขภาพของฟันและช่องปาก กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ตะลิงปลิง เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็ก อยู่ร่วมวงศ์เดียวกับมะเฟือง สามารถปลูกได้ทั่วไปในประเทศไทย นิยมนำมารับประทานตั้งแต่โบราณเป็นพืชที่รู้จักมาก เพื่อส่งเสริมการนำกระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นสิ่งที่ผู้จัดทำสนใจเป็นอย่างดี ในการจัดทำยาสีฟันตะลิงปลิงขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยฟันทนแข็งแรง ไม่ผุ ไม่ปวด ช่วยรักษาโรคลักปิดลักเปิด บำรุงฟัน ระงับกลิ่นปาก ป้องกันรักษาโรงเลือดออกตามไรฟัน แก้ปากเปลื่อย ปากเป็นแผล เหงือกบวม
ยาสีฟันตะลิงปลิงไม่มีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาล ซึ่งเป็นแหล่งสะสมและแหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีเรียในช่องปาก ที่ก่อให้เกิดกลิ่นปาก และฟันผุ มั่นใจได้เนื้อยาสีฟันสมุนไพรล้วนเข้มข้น ช่วยเรื่องกลิ่นปากหายอย่างได้ผล ยาสีฟันตะลิงปลิง ป้องกันและ ลดอาการปวดฟัน ลดอาการเสียวฟันได้ รักษาอาการเหงือกเป็นหนองบวมแดงและอักเสบ