แชมพูสมุนไพรใบหมี่

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นแชมพูเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้คิดค้นทำกันหลากหลาย ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามแหล่งธรรมชาติและชุมชนทั่วไป จึงได้คิดค้นในทำผลิตภัณฑ์ "แชมพูสมุนไพรใบหมี่" โดยใช้ใบหมี่มีสรรพคุณบำรุงหนังศีรษะ ฆ่าเชื้อราและลดการหลุดร่วงของเส้นผม ผมนุ่มสลวย พร้อมทั้งยังได้นำใบสาบเสือมาผสม ใบสาบเสือมีสรรพคุณสมานแผล แก้ผมหงอก ทำให้ผมดกดำ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรใบหมี่จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปเผยแพร่และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรใบหมี่ เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยนำใบหมี่และใบสาบเสือมาแปรรูปเป็นแชมพู
คุณสมบัติในการใช้เป็นแชมพูที่มีสรรพคุณสมานแผล ฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะ และลดการหลุดร่วงของเส้นผม ผมนุ่มสลวย
แก้ผมหงอก ทำให้ผมดกดำและนุ่มสลวย
เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูที่ช่วยบำรุงเส้นผม ขจัดรังแค ฆ่าเชื้อโรคบนหนังศีรษะ ช่วยในปรับสภาพเส้นผมที่แห้งเสียให้มีความชุ่มชื่น มีน้ำหนัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พนิตนาฏ สุภาไชยกิจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นภพล รัตนสุนทรอุตสาหกรรม
3นาง ตันยาภัทร ทองด้วงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชราวดี แพงสีปวส.
2นางสาว สุพิญญา ประตูนินปวส.
3นางสาว จันทร์จิรา โพธิ์พึ่งปวส.
4นางสาว ลัดดาวัลย์ แสงอรุณปวส.
5นางสาว อนุสรา บุญศรีปวส.
6นางสาว รดา อภัยวงค์ปวส.
7นางสาว อนงค์อินทร์ ประจำถิ่นปวส.