ลิปบาล์มผลไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัฐกาญจน์ เพราแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พรสิริ แซ่ว่องพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กรองแก้ว ฝ้ายไทยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จอมขวัญ ศรีสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง กัญญาณัฐ วงษ์จีนเพ็ชร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มัลลิการ วงษ์พิทักษ์ปวช.
2นางสาว อารีรัตน์ เพชรสุวรรณปวช.
3นางสาว กานต์สิริ พันธุ์ชินปวช.
4นางสาว ธิดามาศ เขาโพธิ์งามปวช.
5นางสาว ทิพวัลย์ ทองถวิลปวช.
6นางสาว ชัญญมณ พงษ์เกษมปวช.
7นางสาว รภัส มีครองธรรมปวส.
8นาย ปวัน ถนอมพลปวส.
9นางสาว วาสนา หาโยคปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรื่อง ลิปบาล์มผลไม้ เพื่อสร้างและหาคุณภาพของทับทิม และ กระเจี๊ยบ เนื่องจาก ทับทิม และ กระเจี๊ยบ มีความสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณไม่เกิดการระคายเคือง และบำรุงผิวพรรณให้ชุมชื้น ไม่หยาบกร้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทับทิม มีประโยชน์ต่อร่างกายคือ น้ำทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดและมีประสิทธิภาพสูงมากสามารถปกป้องริบฝีปากจากแสงแดด บำรุงผิวพรรณให้ชุมชื้น ไม่หยาบกร้าน
กระเจี๊ยบ มีประโยชน์ต่อร่างกายคือ มีกรดผลไม้หรือ AHA อยู่หลายชนิดในปริมาณสูง จึงมีการนำมาผลิตเป็นเครื่องสำอางประเภทครีมหน้าใส
1.นำวัสดุธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์
2.เพิ่มความหลากหลายของลิปบาล์มให้มากยิ่งขึ้น
3.เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์