บ้านปลอดภัยหายห่วง

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเรายังอาจไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนี่ยวแน่นและอุ่นใจได้มากพอที่ จะทำให้เราไปทำธุระ ไปเที่ยวหรือออกจากบ้านได้แบบหลายๆวัน โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าบ้านของคุณจะถูกโจรกรรมไม่ต้องกลัวว่าบ้านของคุณจะเกิดอัคคีภัยจากแก๊สรั่ว ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะลืมปิดไฟส่วนไหนของบ้านจนทำให้ค่าไฟฟ้าบานปลาย เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่คุณสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ยิ่งในยุคที่สังคมมีโจรชุกชุมเราจะไว้ใจได้อย่างไรเมื่อต้องออกจากบ้านเป็นเวลาหลายวัน หลายเดือน เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในแบบของยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย ทางทีมผู้จัดทำเลยจะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาข้างต้นโดยจะสร้างบ้านต้นแบบคือ “Security Home บ้านปลอดภัยหายห่วง” ที่มีเซ็นเซอร์ป้องกันการบุกรุกทางหน้าต่าง มีประตูล็อคระบบไฟฟ้าที่สามารถเปิดปิดได้ผ่านคีย์การ์ดขนาดเล็กพกพาง่าย มีระบบเปิดปิดไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นมีจอแสดงผลการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์และแบบผลรวม เพียงเท่านี้โจรก็จะทำการโจรกรรมยากยิ่งขึ้นจนไม่สามารถเป็นโจรได้อย่างสะดวก ผู้ใช้งานก็จะมีบ้านที่สามารถป้องกันการโจรกรรมและเกิดภัคคีภัยได้มากยิ่งขึ้น สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้งานสามารถ ไปไหนมาไหนได้เป็นเวลานานเพราะ“บ้านของคุณจะไม่ใช่เป้าหมายของโจรอีกต่อไป”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโมเดลบ้านจําลอง ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย มีเซ็นเซอร์ป้องกันการบุกรุกทางหน้าต่าง มีประตูล็อคระบบไฟฟ้าที่สามารถเปิดปิดได้ผ่านคีย์การ์ดขนาดเล็กพกพาง่าย มีระบบเปิดปิดไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นมีจอแสดงผลการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์และแบบผลรวม มีเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สรั่ว
มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน สามารถไปเที่ยวหรือออกจากบ้านได้แบบหลายๆวัน โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าบ้านของคุณจะถูกโจรกรรมไม่ต้องกลัวว่าบ้านของคุณจะเกิดอัคคีภัยจากแก๊สรั่ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทรงฤทธิ์ ธนะคำดีอุตสาหกรรม
2นาย ทวีพงษ์ เกณฑ์การอุตสาหกรรม
3นาย สุปัญญา นาคมากอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นฤดี สุขสุวรรณปวช.
2นางสาว พรพิไล จั่นเพ็ชรปวช.
3นาย เจษฎาภรณ์ แก้วศรีปวช.
4นาย สวีเดน เพ็ชรหงษปวช.