น้ำมันขิง

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การผลิตการสกัดน้ำมัน จากพืชสมุนไพร ตั้งแต่ขั้นตอนที่ง่ายจนถึงวิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ซึ่งการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร ให้ได้ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องศึกษาธรรมชาติและสรีระของพรรณไม้ชนิดนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการที่จะได้น้ำมันจากพืชสมุนไพร ออกมามากที่สุดก็คือ การกลั่น ,การสกัดด้วยไขมันเย็น, การสกัดด้วยไขมันร้อน ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะนำขิงมาทำการสกัดเพื่อให้ได้น้ำมันขิงที่มีประสิทธิภาพ เพราะในขิงมีคุณสมบัติมากมาย เป็นสมุนไพรธรรมชาติที่มีประโยชน์ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขิง เป็นสมุนไพรพื้นบ้านสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มและเครื่องสำอาง ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ มีความเชื่อเกี่ยวกับขิงรักษาโรคหลากหลายชนิดอย่างยาวนาน เช่น โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร มีแก๊ส ในกระเพาะ คลื่นไส้ ขิงยังเป็นสมุนไพรแก้ผมร่วง บำรุงหนังศรีษะ ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ป้องกันการเกิดรังแค ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก เงางามอย่างเป็นธรรมชาติ
ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มและเครื่องสำอาง ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ ขิงสามารถรักษาโรคหลากหลายชนิด เช่นโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร คลื่นไส้ ขิงยังเป็นสมุนไพรแก้ผมร่วง บำรุงหนังศรีษะ ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ป้องกันการเกิดรังแค ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก เงางามอย่างเป็นธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กมณทรรศน์ สมใจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อนุชิต อนุศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ชาลิดา ศรีชารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว บุหงา อินเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พิมพ์ฤดี สาโถนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศศิวรรณ จันทร์เขียวปวช.
2นาย คมสันต์ กุลสะโมรินทร์ปวช.
3นาย ณัฐพล พงษ์สะพังปวช.
4นางสาว อภิรดี สมพิทักษ์ปวช.
5นาย ภาณุพงศ์ ศรีเกษปวช.
6นางสาว ปิยะนุช สร้อยนายางปวช.