ตวงเติมเต็ม

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ตวงเติมเต็ม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการเติมน้ำมันเบรกหรือคลัตช์ในขณะที่มีการบริการระบบเบรกคลัตช์ ทำให้การทำงานมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้เติมน้ำมันเบรกเเละตลัตซ์รถยนต์เท่านั้น
2. ขนาดขวดน้ำอัดลม 0.5 ลิตร
3. ใช้กับน้ำมันเบรก DOT 3
4. สามารถเติมได้ 0.5 ลิตร/ครั้ง
1. เพื่อประดิษฐ์ ตวงเติมเต็ม
2. เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของ ตวงเติมเต็ม
3. เพื่อศึกษาหาระดับความพึ่งพอใจของ ตวงเติมเต็ม
4. ใช้ช่วยเติมน้ำมันเบรกหรือคลัตซ์รถยนต์เมื่อมีการบริการระบบเบรคเเละคลัตซ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรถพร กอก็ศรีอุตสาหกรรม
2นาย อุเทน บุญธปัญญาอุตสาหกรรม
3นาย สมชาย จุลเกตุอุตสาหกรรม
4นาง ชัชฎาพร อ่อนกลสามัญ
5นาย ยงยุทธ คงผดุงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาคิน ศรีวรรณปวส.
2นาย โชคชัย ประยุงปวส.
3นาย พงศกร ทรัพย์นาคีปวส.