โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมคลอลาเจน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่าการใช้น้ำนมข้าวโพดทดแทนปริมาณน้ำนมโคสำหรับการผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมคอลลาเจน ร้อยละ 25ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมีรับคะแนนความชอบในทุกด้านของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์สูงที่สุดได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม และได้รับการยอมรับไม่แตกต่างกันกับโยเกิร์ตน้ำนมโคร้อยละ100ลักษณะทางกายภาพพบว่าปริมาณน้ำนมข้าวโพดที่ทดแทนน้ำนมโคร้อยละ25มีค่าสีและลักษณะเนื้อสัมผัสแตกต่างจากโยเกิร์ตน้ำนมโคร้อยละ100การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมคอลลาเจนทดแทนปริมาณน้ำนมโคร้อยละ25 พบว่ามีปริมาณโปรตีนไขมันและแคลเซียมลดลงจากโยเกิร์ตน้ำนมโคแต่มีใยอาหารเพิ่มขึ้น0.14มิลลิกรัม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โยเกิร์ตน้ำนนมข้าวโพดเสริมคลอลาเจน มีพลังงานที่ได้รับทั้งหมดจากปริมาณ 100 กรัม 89.1 Kcal ลดลง 4.48 Kcal จากพลังงานที่ได้รับของโยเกิร์ตน้ำนมโคที่สูงถึง 93.58 Kcal และมีปริมาณคลอลาเจนมาถึง 2000 มิลลิกรัมซึ่งคอลลาเจนดีต่อผิวพรรณ ช่วยชะลอการสร้างริ้วรอยแห่งวัย รวมถึงช่วยคงความชุ่มชื้นให้ผิวและทำให้ผิวกระชับ กล่าวได้ว่าได้ว่าโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมคลอลาเจนเป็นอาหารหมักที่แปรรูปจากนมทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจและรักษาสุขภาพได้
โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมคอลลาเจนใช้น้ำนมข้าวโพดทดแทนน้ำนมโคเพื่อให้ได้คุณค่าจากธัญพืช และใยอาหารเป็นผลดีต่อระบบขับถ่ายของร่างกาย แบคทีเรียกลุ่มพรีไบโอติก เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักโยเกิร์ต ที่ช่วยย่อยอาหาร ลดกรดในกระเพาะอาหาร ทำให้ระดับคอเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือดลดลง หากบริโภคอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดการเกิดมะเร็งบริเวณลำไส้ใหญ่ นาโนคอลลาเจนเป็นคลอลาเจนที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เร็วขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฉัตรไท ถ้ำสุวรรณคหกรรม
2นางสาว อภิสรา ชัยเนตรคหกรรม
3นางสาว กัญญาภัทร มองพิมายคหกรรม
4นางสาว สุกัญญา ยิ้มทองหลางคหกรรม
5นางสาว ศศิธร ปราณีตพลกรังสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐธิดา สาบกระโทกปวช.
2นาย อนันดา ใหญ่กระโทกปวช.
3นาย อัครพันธกิจ ทองแซงปวส.
4นางสาว นลพรรณ ปลาดลาภปวส.
5นางสาว บุษกร ชาญกิจปวส.
6นาย ศรายุทธ ประทักขินังปวส.