ผงปรุงรสสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สาวิตรี วงค์สันเทียะสามัญ
2นางสาว จุฬารัตน์ สอนไธสงสามัญ
3นาง อุไรวรรณ บรรจงศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สมพงษ์ เถาว์พุดซาสามัญ
5นาย สันติพัฒน์ เมืองนกเอื้ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วันนิตา เต็งผักเเว่นปวช.
2นางสาว รุ่งนภา จอยกระโทกปวช.
3นางสาว ชุติกาญจน์ เวียนนอกปวช.
4นางสาว อรวรรณ สุวรรณคำปวช.
5นางสาว นัติกรานต์ ลางคุณเสนปวช.
6นางสาว สลิษา นาครัตน์ปวช.
7นางสาว สุมลรัตน์ ชุมกระโทกปวช.
8นาย สุเชษฐ์ สูเจริญปวส.
9นาย ธนายุต ผิวผ่องปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในการทำอาหาร เรามักจะใส่ผงชูรสลงไปเพื่อให้อาหารมีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นจนทำให้มีผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่่งผู้บริโภคไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อร่างกาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่า การกินผงชูรสมากเกินไปอาจกระตุ้นให้โรคหอบ หืดหรือโรคไมเกรนกำเริบได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นผงปรุงรสสมุนไพรขึ้นมาเพื่อใช้แทนผงชูรสในปัจจุบัน ทั้งสมุนไพรที่นำมาผลิตล้วนมีสรรพคุณทางยาซึ่งเป็นประโยชน์แก่ร่างกายของมนุษย์ในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ความอร่อย รสชาติที่กลมกล่อม และยังได้สรรพคุณต่าง ๆ จากพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ เช่น ช่วยลดอาการท้องอืด ขับลม ทำให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้น ลดการบวมและการอักเสบของเซลล์ สร้างภูมิต้านทานให้แก่อวัยวะต่าง ๆ เป็นต้น หากต้องการดูแลสุขภาพควรเริ่มจากอาหารการกิน วัตถุดิบที่ใช้ และเครื่องปรุง เมื่อเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปรุงแต่งให้น้อยที่สุด ก็ให้ผลข้างเคียงที่น้อยกว่าการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ถ้าจะให้ดี ปลูกเอง ทำเอง ปลอดภัย ดีต่อใจและสุขภาพอย่างแน่นอน
1. ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. การนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. เพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
4. สามารถใช้ผงปรุงรสสมุนไพรแทนผงชูรสได้