อุปกรณ์ไล่น้ำมันเบรก

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีรถจรักยานยนต์เป็นจำนวนมาก ที่ใช้ในการขับขี่เป็นระยะเวลาหลายปีเเละมักมีการเรคหลายครั้งในขณะเดียวกันการใข้รถจรักยานยนต์จะทำให้ผ้าเบรครถจรักยานยนต์สึกหรอหรือหมดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงเเก่ชีวิตหรือทรัพสินทร์ ผู้ขับขี่เบรคไม่อยู่ทำให้เกิดเสียงดัง ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดสิ่งประดิษฐ์ คือ อุปกรณ์ไล่น้ำมันเบรครถจรักยานยนต์ ขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองต่อการไล่น้ำมันเบรค ให้ง่ายยิ่งขึ้นเเละประหยัดเวลาเพื่อใช้ในเเผนกช่างยนต์หรือผู้ที่สนใจต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างอุปกรณ์ในการไล่น้ำมันเบรกรถจักรยานยนต์
เพื่อไล่น้ำมันเบรครถจักยานยนต์
สะดวกในการไล่น้ำมันเบรครถจักรยานยนต์
ประหยัดเวลาในการไล่น้ำมันเบรครถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประวิน เพลิศแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ณัฐพล โยธีอุตสาหกรรม
3นาย เมฆินทร์ เชื้อวงศ์พรหมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิณันท์ นรินทร์ปวช.
2นาย ศรายุทธ ตะไล่ชั่งปวช.