บราวนี่จากแป้งกล้วยน้ำว้า

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กล้วยเป็นผลไม้ประเภทหนึ่งที่มีจำนวนมากในท้องถิ่น และเป็นที่นิยมรับประทานกันใน ท้องถิ่น สามารถนำมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑข์นมอบและขนมไทยได้หลากหลาย และมีวิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จึงทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะนำ มาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบได้ดีด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงคิดจะพัฒนา “บราวนี่เสริมแป้งกล้วยน้ำว้า” เพื่อเป็นการพัฒนา ทางคุณประโยชน์ และ รสชาติของขนมบราวนี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

บราวนี่จากแป้งกล้วยของเรามีประโยชน์เพิ่มขึ้นจากบราวนี่ทั่วไปโดยการใช้แป้งจากกล้วยแทนแป้งสาลีเอนกประสงค์ซึ่งเราจะได้ประโยชน์จากแป้งกล้วยน้ำว้า เช่น ลดระดับคอเลสเตอรอล การควบคุมระดับคอเลสเตอรอลไม่ให้สูงเกินไปเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่น และ ควบคุมระดับความดันโลหิต
บราวนี่แป้งกล้วยของเราได้ใช้แป้งจากกล้วยแทนแป้งสาลีอเนกประสงค์ โดยที่จะได้รับประโยชน์ จากกล้วยทั้งในด้าน สุขภาพผิว สุขภาพปากและฟัน ช่วยเสริมพลังงานในร่างกาย ลดระดับคอเลสเตอรอล และสามารถ นำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าใหกล้วยน้ำว้าและสร้างรายได้เสริม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กนกวรรณ จำนวนคหกรรม
2นาย กิตติคุณ เขียวอุไรคหกรรม
3นางสาว ปรียาพร ท่าเกษมคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรชัย ดัษกรณ์ปวช.
2นางสาว วรรณพร วงษ์ก่ำปวช.
3นางสาว วิภาภรณ์ จันทร์อ่อนปวช.
4นางสาว ณัฐกานต์ ปานรักษ์ปวช.
5นางสาว รัตติยากร มากหาดตะกูปวส.
6นางสาว พลอยไพริน ดอกรักษ์ปวส.