บ้านอัจฉริยะ 4.0 (Smart home 4.0)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษณะ แก่นจันทร์อุตสาหกรรม
2นาย แสงศร โสภารักษ์อุตสาหกรรม
3นาง ไสว ระดมบุญอุตสาหกรรม
4นาย ยศวัฒน์ คำภูอุตสาหกรรม
5นาย พุฒิพงษ์ วรกิจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรพันธ์ คามจังหารปวช.
2นาย ชัยชิต ชาวโยธาปวช.
3นาย ไกรวิชญ์ ระดมบุญปวช.
4นาย ธนากร จองบุดดีปวช.
5นาย ภานุพงษ์ มนตรีเสาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ผู้พัฒนาเล็งเห็นว่าวิกฤติพลังงาน และการมิได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเพียงพอของผู้สูงอายุและผู้พิการในประเทศไทยเป็นวาระสำคัญของชาติ เราจึงมีความคิดที่จะพัฒนาโครงการนี้ไม่เพียงแค่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทั่วไปแต่ยังคำนึงถึงผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมและตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตนเองได้ง่ายๆผ่านการสั่งงานทาง Web application ผู้พัฒนามีความคิดที่จะพัฒนาชุดโปรแกรมนี้ควบคู่กับการสั่งงานด้วยสียงเพื่ออำนวยความสะดวกผู้พิการยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีการนำ sensor มาปรับใช้ในลักษณะของระบบรักษาความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการเกิดขึ้นได้เพราะผู้พัฒนาเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศไทยนั้นมีศักยภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

บ้านอัจฉริยะจะช่วยให้เราควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้จากระยะไกลถึงเราจะไม่อยู่บ้านก็ตาม
1. ทำให้บุคคลสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและความปลอดภัย
2. ได้ระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยมากขึ้น