Smart Home

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิษฐ รัตนคำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มนตรี เเก้วสุวรรณปวส.
2นาย จักรินทร์ อารีราษฎร์ปวส.
3นาย ธนพงษ์ นิสสัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มความสะดวกเเละดูเเลความปลอดภัยผู้พัฒนาเล็งเห็นว่าวิกฤติพลังงาน เเละการมิได้รับการสนับสนุนเเละช่วยเหลืออย่างเพียงพอของผู้สูงอายุเเละผู้พิการในประเทศไทยเป็นวาระสำคัญของชาติ เราจึงมีความคิดที่จะพัฒนาโครงงานนี้ไม่เพียงเเค่อำนวยความสะดวกเเก่ผู้ใช้งานทั่วไปเเต่ยังคำนึงถึงผู้สูงอายุเเละผู้พิการด้วย โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้จาก Web application

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เปิด-ปิดไฟบ้าน ผ่านเเอปพลิเคชั่นผ่านบนมือถือเเละเเจ้งเตือนการเปิดประตูผ่านไลน์
อำนวยความสะดวกเเก่ผู้ใช้งานเเละป้องกันการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง