เว็บไซต์ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง shopbox.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ยุภาพร จันทศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ปิยะพงษ์ ใจบุญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พงศกร อภิมติรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สุนีรัตน์ ศรีสังข์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ธนวัทร คำสิทธิบรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติศักดิ์ แก้วมาตย์ปวช.
2นาย กษิดิษ ธรรมรักษาปวช.
3นาย ดุสิต ใจขันปวช.
4นางสาว ญาณิณ เรืองสมบูรณ์ปวช.
5นางสาว นฤมล ชัยกิจปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ร้านขายคอมพิวเตอร์มือสอง ตลาดยังสดใส และยังไปได้ดี เพราะแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจที่นับวันจะยิ่งต้องการคอมพิวเตอร์มากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังได้ช่วยผู้ที่มีเครื่องอยู่แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนเครื่องที่ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น ตามลักษณะธรรมชาติของคนชอบของเทคนิคเกือบทุกชนิดด้วย ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ที่สนใจในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เว็บไซต์ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง ที่มีสินค้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เลือกมากมายหลากหลายชนิด
เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการขายสินค้าคอมพิวเตอร์มือสอง ให้กับทุุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง