ข้าวเกรียบผำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง ฉัตรกมลวรรณ หาชื่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สิริกร ถั่วสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว มาพิกา เอี่ยมทวีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชิษณุพงศ์ กลิ่นขจรปวช.
2นางสาว ณัฐกานต์ เอี่ยมกลิ่นปวช.
3นางสาว พิมพ์ระวี ดวงศรีแก้วปวช.
4นางสาว กิ่งจันทร์ ดวงศรีแก้วปวช.
5นาย จักรกฤษ เจียมทองปวช.
6นางสาว ศิริมา โพธิ์อุไรปวช.
7นาย ปฐมพงษ์ เพ็ชราวรรณ์ปวช.
8นางสาว สุภาวดี คงชูดีปวช.
9นางสาว นุชจรี ม่วงสิงห์ปวส.
10นางสาว พิชญา รอดยวงปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตข้าวเกรียบผำกึ่งสำเร็จรูปและพัฒนาผำให้เป็นข้าวเกรียบที่รับประทานง่ายและมี ประโยชน์ต่อร่างกายให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ รักษาอาการท้องผูก ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ โดยนำเอาพืชที่มีโปรตีนสูง มาเพิ่มมูลค่าพัฒนาเป็นข้าวเกรียบที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ได้รับความรู้ด้านประโยชน์ของสมุนไพร สามารถเพิ่มรายได้และเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทั่วไป เจ้าของร้าน ขายของส่ง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในงายวิจัยเป็นแบบสอบถามความ พึงพอใจชนิดมาตรฐานส่วนประมาณค่า (RATING-SCALE) จำนวน 5 ระดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ข้าวเกรียบผำ เป็นข้าวเกรียบที่รับประทานง่ายและมีประโยชน์ต่อร่างกายมีโปรตีนสูงให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ รักษา
อาการท้องผูก ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ ช่วยปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างในคนที่มีสภาวะเครียด หรือร่างกายมีความเป็น
กรดจากอาหาร และช่วยรักษาภาวะซีดในคนที่เป็นโรคโลหิตจาง นอกจากนี้ไข่ผำยังมีแคลเซียมและเบต้าแคโรทีน
สูงมาก
ในไข่ผำ 100 กรัม ให้พลังงานต่อร่างกาย 8 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย เส้นใย 0.3 กรัม แคลเซียม 59 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 25 มิลลิกรัม เหล็ก 6.6 มิลลิกรัม และยังมีวิตามินเอ บีหนึ่ง บีสอง วิตามินซี ไนอะซิน และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิด
เช่น ลิวซีน ไลซีน วาลีน ฟีนิวอลานีน ธีโอนีน ไอโซลิวซีน และมีเบต้าแคโรทีนสูงมาก