น้ำพริกมันหัวเกรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิจวรรณ พรมลำพัดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ลาวัลย์ ภู่เจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว รภีพร เบ้าทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ธิภารัตน์ สำลีเติมสิริเกษตรกรรม
5นางสาว กานต์ระวี ภุมมาพันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อนิสชา คำเสนปวช.
2นางสาว จันทกานต์ ไชยพิมพ์ปวช.
3นางสาว ทองกนก เอี่ยมสายปวช.
4นางสาว ภัทรนันท์ ยายินปวช.
5นาย ดำรงค์กิจ ใยดีปวช.
6นาย ศรัณยู ดอนอยู่ไพรปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒน้ำพริกแห้งจากมันเทศสีม่วง(น้ำพริกมันหัวเกรียน)มีจุดมุ่งหมายเพื่อได้ผลิตภัณฑ์จากมันเทศสีม่วงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและส่งเสริมการนำผักและสมุนไพรมาพัฒนาเป็นอาหารจากการประเมินด้านประสาทสัมผัสทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส สำหรับการผลิตน้ำพริกแห้งจากมันเทศสีม่วงจะทำโดยการนำมันเทศสีม่วงไปแทนกากหมูในอัตราส่วน 0% 25% 50% 75% และ 100% พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับน้ำพริกแห้งสูตรมันเทศสีม่วง 100% มากที่สุด ผลการตรวจสารปนเปืื้อนในน้ำพริกแห้งสูตรมันเทศสีม่วงไม่พบสารปนเปื้อนและแบคทีเรีย สะอาดและปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การพัฒน้ำพริกแห้งจากมันเทศสีม่วง(น้ำพริกมันหัวเกรียน)ใช้รับประทาน ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่มีสารกันบูด ส่วนประกอบสำคัญคือ มันม่วง หอม กระเทียม พริกใบมะกรูด ตะใคร้ เป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อรางกายโดยนำมันเทศสีม่วงไปทอดและอบกรอบและนำมาเป็นส่วนผสมแทนกากหมูจึงได้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกที่มีคุณภาพและคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นด้วย
1. ได้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแห้งที่มีส่วนประกอบมันเทศสีม่วง(มันหัวเกรียน) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นัดเรียน นักศึกษา
2. ได้สูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์น้ำพริกแห้งที่มีส่วนประกอบมันเทศสีม่วง(มันหัวเกรียน)