เครื่องพัดลงไอเย็น

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันอากาศในร้อนขึ้น และเมื่ออากาศร้อนขึ้นก็กระทบต่อสุขภาพกาย 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับน้อยสุดจนถึงขั้นรุนแรงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ทางวิทยาลัยได้มีการติดตั้งพัดลมไว้ที่ห้องเรียนต่างๆ แต่เป็นเพียงพัดลมติดผนังธรรมดา และด้วยอุณหภูมิที่สูงทำให้เกิดความร้อนขึ้นแก่นักเรียนที่กำลังปฏิบัติงาน หรือเรียนรวมถึงอาจารย์ที่กำลังสอนนักเรียนอยู่ นั้นทำให้คณะผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะทำพัดลมที่ลดอุณหภูมิของอากาศในห้องเรียนหรือพื้นที่ปฏิบัติงานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ทำงานผ่านระบบ Evaporative Cooling Systems หรือการดึงความร้อนจากอากาศผ่านแผ่นทำความเย็น ซึ่งเมื่อสัมผัสกันจะทำให้น้ำระเหยและแปรเปลี่ยนเป็นไอเย็นที่ส่งผ่านออกมา ช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องลดลงได้
ทำให้อุณหภูมิห้องเรียนห้องลดลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทวีรักษ์ ผ่องศรีอุตสาหกรรม
2นาย ไพลรัตน์ สำลีอุตสาหกรรม
3นาย วิชัย สาขาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย Nattpong Konsatuenปวส.
2นาย ธนวิทญ์ น้อมเศียรปวส.
3นาย วีรพล เกื้อกูลปวส.