เครื่องควบคุมอุณภูมิและความชื้นระบบอัจฉริยะในบ้านนกนางแอ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อังคณา อัตถาพรอุตสาหกรรม
2นาย สถาพร แสงอรุณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิพนธ์ ทองสีสังข์ปวส.
2นางสาว สิรินันท์ นามชาลีปวส.
3นาย ธนบูรณ์ สีมืดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ผลการพัฒนาApp Smart THSCสั่งการทำงานบนสมาร์ทโฟนมีการแจ้งเตือนสถานะได้ทุกวันผ่านApp LINEเพื่อตรวจ จับสถานะอุณหภูมิและความชื้นซึ่งเริ่มทำงานต่ำกว่า23ºCหยุดทำงานเมื่อสูงกว่า25ºCความชื้นน้อยกว่า83%RH เครื่องพ่นหมอกจะเริ่มทำงานและหยุดทำงานเมื่อมากกว่า85%RHเซ็นเซอร์อุณหภูมิใต้ฝ้าหลังคาเริ่มทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่า 30ºC หยุดทำงานเมื่อต่ำกว่า28ºCเซ็นเซอร์ระดับน้ำในแทงก์เมื่อระดับน้ำสูงกว่า 20 cm เครื่องปั้มน้ำจะทำงานและเมื่อระดับน้ำน้อยกว่า20cm จะหยุดทำงาน วัดอัตราการไหลของน้ำเพื่อคิดค่าบริการน้ำประปาได้ ตรวจจับความเข้มของแสง เมื่อแสงมากกว่า100Lux จะจ่ายไฟเลี้ยงให้ชุดปั้มน้ำปากปล่องทางบินเข้า/ออก และหยุดเมื่อน้อยกว่า100Lux

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถตรวจจับสถานะต่างๆ ดังนี้ อุณหภูมิและความชื้น ระดับน้ำในแทงก์ วัดอัตราการไหลของน้ำเพื่อคิดค่าน้ำประปา
ความเข้มของแสงและสั่งการด้วยApp Smart THSCแจ้งเตือนผ่านApp LINEได้ทุกวัน
ช่วยให้การดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงนกนางแอ่นมีความสะดวกและปลอดภัยในการบริหารจัดการ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาว