หุ่นเชิดหัดเดิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศราวุฒิ ดีดวงพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย วีรยุทธ สู่เสนอุตสาหกรรม
3นาย ทรงกรด มูลไชยอุตสาหกรรม
4นางสาว จุฬาลักษณ์ สะตะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว ยุวรัตน์ อินอ่อนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิริวิมล โสภะบุญปวช.
2นาย ศักดิ์นิรันดร์ จันทะพรมปวช.
3นาย ชาญวิทย์ รจสันต์ปวส.
4นาย นรวีร์ สมเดชปวส.
5นาย ธนายุต สุริยะบุตรปวส.
6นาย กรวิชญ์ สุวะรัตน์ปวส.
7นาย วีรพล แก้วหาญปวส.
8นาย โชติช่วง หนองแคนปวส.
9นาย พีรภัทร อุคำปวส.
10นาย ปฏิพล ศรีมาเมืองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่รักษเน้นเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง ทั้งนี้แพทย์จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ละราย เช่น อายุ ความรุนแรงของอาการ ตำแหน่งที่เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างเครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเพื่อลดการใช้ยาปฎิชีวนะอาจมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยจึงอยากให้ผู้ป่วยหันมาทำกายภาพบำบัดโดยการออกกำลังกายด้วยตนเอง เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง จะสามารถบริหารกล้ามเนื้อต้นขา และข้อหัวเข่า ให้ขยับโดยให้มีการปวดน้อยที่สุด
1. เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อต้นขาลีบเล็ก
2. เพิ่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อต้นขา