สครับบำรุงผิวจากผลสมอไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระชาติ สมน้อยอุตสาหกรรม
2นาย รัชภูมิ คุ้มบุ่งคล้าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
3นาง ปัณฑิกา ไชยกิตติสามัญ
4นางสาว เณตรรินทร์ ชื่นใสสามัญ
5นาย อนุศาสน์ ปาทาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมรภัทร บำรุงเก่าปวส.
2นางสาว เวธนี ชัยงามปวส.
3นางสาว กรรณิการ์ นามเงินปวส.
4นางสาว กมลวรรณ แก้วประหลาดปวส.
5นางสาว สุนิสา บุบผาปวส.
6นาย มงคลวาท ดีโม้ปวส.
7นาย ณัฐนันท์ บุลีปวส.
8นาย ธนาวุธ ปากอ้อมปวส.
9นาย พัทธวรรณ จันทมูลตรีปวส.
10นาย ณัฐดนัย ภู่บัวปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ลูกสมอไทย เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีฉายาว่า “ราชาสมุนไพร” เนื่องจากมีวิตามิน และแร่ธาตุหลาย ชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินซี ธาตุแคลเซียม และธาตุฟอสฟอรัส ที่มีคุณสมบัติมากมาย ทำให้ผิวพรรณผ่องใส ลดรอยหมองคล้ำ ฟ้า กระ จุดด่างดำ ซึ่งในบริเวณท้องถิ่นที่อาศัย มีการเพาะปลูกต้นสมอไทยอยู่แล้ว จากเรื่องดังกล่าวจึงได้คิดทำ สครับบำรุงผิวจากสมอไทยขึ้นมา เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสมอไทยมากขึ้น นำมาขัดบำรุงผิวเอง และยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชากรในท้องถิ่นอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อขัดบำรุงผิวให้ขาวเนียนกระจ่างใสเป็นธรรมชาติ
2. เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสมอไทยมากขึ้น
3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชากรในท้องถิ่น
1. เพื่อขัดบำรุงผิวให้ขาวเนียนกระจ่างใสเป็นธรรมชาติ
2. เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสมอไทยมากขึ้น
3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชากรในท้องถิ่น