Tamarind ท็อฟฟี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วาสนา เวฬุวนารักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พัชรินทร์ บัวแพรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชุติวัติ ปริวังปวส.
2นางสาว ขวัญพิชชา มาเกิดปวส.
3นางสาว ศุทธินี เมฆขุนทดปวส.
4นางสาว เพชรอรุณ กุนอกปวส.
5นางสาว ธัญญารัตน์ ปานสาลีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เนื่องจากมะขามเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์และคนส่วนใหญ่จะนำมะขามมาแปรรูปเป็น มะขามแช่อิ่ม มะขามอบแห้ง และมะขามกวน โดยจะใช้แค่เนื้อมะขาม แล้วนำเม็ดมะขามไปทิ้ง พวกเราจึงคิดว่าจะนำเม็ดมะขามมาแทนถั่วลิสง เพราะแต่ก่อนจนถึงปัจจุบัน เรากินเม็ดมะขามขั่ว และรู้สึกว่ารสชาติคล้ายถั่วลิสง จึงได้คิดค้นวิธีการทำท็อฟฟี่จากเม็ดมะขาม และเพิ่มมูลค่าให้กับเม็ดมะขาม โดยในเม็ดมะขามหลักๆเลยคือช่วยเรื่องระบบการขับถ่าย และช่วยต้านเชื้อราและแบคทีเรียในร่างกาย เราจึงนำเม็ดมะขามมาเป็นส่วนประกอบในการทำท็อฟฟี่ อีกยังทางกลุ่มเรายังไม่เคยเห็นใครนำเม็ดมะขามมะขามมาทำท็อฟฟี่ เราจึงคิดส่วนผสมในการทำนั่นเอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ท็อฟฟี่ทำจากกะทิสด และใช้เม็ดมะขามแทนถั่ว ซึ่งเม็ดมะขามมีสรรพคุณต่าง ๆ มากมาย และเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วก็มีรสชาตมัน และหอม ซึ่งสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดมะขาม