แครกเกอร์ทุเรียน Durian Crackers "Home Crackers"

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มานิดา หยาดทองคหกรรม
2นางสาว อัญชิสา โกสุมคหกรรม
3นางสาว สมจิตร ทองสีใสคหกรรม
4นาง กุสุมาทย์ ชูจิตต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว จตุพร วงศ์จันลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัลยกร นามวงศ์ฺปวช.
2นางสาว กัญฐิกา นามวงศ์ปวช.
3นาย ชลธี จินันท์ปวช.
4นาย สหัสวรรษ จวงด้วงปวส.
5นางสาว สโรชา แย้มกลิ่นปวส.
6นางสาว มาลินี พันธ์ุนาคปวส.
7นาย ธาราเทพ กระจ่างแจ้งปวส.
8นางสาว พีรดา ยิ่งเจริญปวส.
9นางสาว โชติกา มารกาญจน์ปวส.
10นางสาว ยศศินี เจียวพวงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การทำโครงการวิจัย แครกเกอร์ทุเรียน มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาสูตรพื้นฐานของแครกเกอร์ทั้ง 3 สูตร เพื่อให้ได้สูตรมาตรฐาน 1 สูตร ด้วยการประเมินความพึงพอใจของผู้ชิมผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ 2.พัฒนาสูตรแครกเกอร์ที่ได้ดังนี้ คือการปรับสูตรแครกเกอร์ให้มีเนื้อทุเรียนจำนวน 4 สูตร คือ ไม่ใส่เนื้อทุเรียน, เนื้อทุเรียน 3%, เนื้อทุเรียน 5%, เนื้อทุเรียน 7%,เนื้อทุเรียน 9% (ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด) ประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสด้วยการชิมแบบ Hedonic Scales Test โดยผู้เชี่ยวชาญมีความชอบผลิตภัณฑ์แครกเเกอร์ที่มีเนื้อทุเรียนมากที่สุด คือเนื้อทุเรียน 9% และนำสูตรมาปรับใช้แป้งข้าวโอ๊ต,ข้าวกล้องแทนการใช้แป้งสาลี ลักษณะและองค์ประกอบเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ทุเรียนขนาด 1 กล่อง บรรจุ 2 ซองเล็ก ซองละ 20 กรัม น้ำหนักสุทธิ 40 กรัม สามารถแบ่งรับประทานได้ 2 ครั้ง มีกลิ่นหอมของทุเรียน ใช้แป้งข้าวโอ๊ต,ข้าวกล้องแทนแป้งสาสี มีเนื้อสัมผัสที่บาง กรอบ รสชาติ หวาน มัน เค็มกำลังดี
มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย,และเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่แพ้กลูเต็นในแป้งสาลี,ไข่ ปราศจากไขมันทรานต์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีไขมันต่ำ ให้พลังงานแคลอรี่ 108.97(Kcal) คาร์โบไฮเดรต 46.85% ไขมัน 1.44% โปรตีน 4.20% แคลเซียม 46.85% ใยอาหาร 1.28%