พนักพิงหลังรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษฏา แสนก่ำอุตสาหกรรม
2นาย วิชิต โมลีย์อุตสาหกรรม
3นาย สัญญา นุกูลอุตสาหกรรม
4นาย สมาน พรหมรับอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พลากร แสงเวณีปวส.
2นาย ชัยประเสริฐ กาทองปวส.
3นาย ธนงศักดิ์ อุชีปวส.
4นาย ฤทธิเกียรติ เพิ่มชีวาวันปวส.

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะยอดฮิตคู่ใจวัยรุ่นเพราะสะดวก ว่องไว แต่เป็นยานพาหนะที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บใดๆ ให้ผู้ขับขี่และเป็นผู้โดยสาร เปรียบเสมือน “เนื้อหุ้มเหล็ก” และเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ย่อมเกิดการบาดเจ็บได้เสมอไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือรุนแรงที่สุดคือ เสียชีวิตอาจจะได้รับบาดเจ็บและการสูญเสียถึงแก่เสียชีวิตได้ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นพัฒนา พนักพิงหลังรถจักรยานยนต์ มายึดกับเหล็กกันตกหลังของรถจักรยานยนต์ พร้อมกับคาดเข็มขัดรัดเอว ป้องกันการเหวี่ยงตัวสะบัดหงายหลังของผู้ซ้อนท้ายและยังช่วยทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เกิดความมั่นใจในการขับขี่ช่วยลดความหวาดละแวงของผู้ซ้อนท้าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อสร้างอุปกรณ์พนักพิงหลังรถจักรยานยนต์
2 เพื่อเป็นการป้องกันคนซ้อนท้ายตกจากรถจักรยานยนต์
3 เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้
4 เพื่อให้ประชาชนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในการเดินทางจากการจราจรอย่างปลอดภัย
5 นำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาประดิษฐ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นอาชีพ
1. เพื่อเป็นการป้องกันคนซ้อนท้ายตกรถจักรยานยนต์
2. เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้
3. เพื่อให้ประชาชนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในการเดินทางจากการจราจรอย่าง
4. นำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาประดิษฐ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นอาชีพ