อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมไฟท้าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์อุตสาหกรรม
2นาย สมชาติ หุ้นส่วนอุตสาหกรรม
3นางสาว วันวิสา ชำนาญสวนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนะชนม์ ไชยฤทธ์ปวช.
2นาย รัชตะ พิริโยภาสปวช.
3นาย มินธาดา โพธิ์ศรีปวช.
4นางสาว นันทิกานต์ วิบุลย์กุลปวช.
5นาย ปัญญวัฒน์ ชาวสวนปวช.
6นาย ปิยพัทธ์ พันธ์งามปวช.
7นาย สุธิพงษ์ คำมุกปวส.
8นาย สหสวรรษ ขวัญถาวรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีข่าวเกี่ยวการโจรกรรมเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันจึงต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่ไว้ใช้ในป้องกันการเกิดโจรกรรม ซึ่งการโจรกรรมไฟท้ายรถยนต์เพื่อนำไปขายปัจจุบันมีข่าวเป็นระยะและแพร่ระบายหนักมากเนื่องจากการโจรกรรมไฟท้ายรถยนต์ทำได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือในการโจรกรรมแค่ไขควงอันเดียวและใช้เวลาเพียงไม่ถึง 10 วินาที ก็สามารถที่จะโจรกรรมไฟ้ท้ายรถยนต์ได้ คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่จึงคิดค้น อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมไฟท้าย ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ : เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะรถกระบะ ขนาดของชิ้นงานความกว้าง 15 ซม. ความยาว 20 ซม.
คุณสมบัติผลงาน : ใช้ล็อคฝากระบะเพื่อป้องกันการโจรกรรมไฟท้าย
ประสิทธิภาพ : สามารถป้องกันการโจรกรรมไฟท้าย
1.ใช้ล็อคฝากระบะเพื่อป้องการโจรกรรมไฟท้าย
2.นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้