ปลั๊กรีโมทควบคุมเครื่องเชื่อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย พัลวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุกาณ เทียมทันปวช.
2นาย พลพล ซังฮี้กุลปวช.
3นาย ชินดนัย ฤทธิ์ศิริปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้นำรีโมทสัญญาณคลื่นวิทยุมาควบคุมการตัดต่อวงจรของปลั๊กพ่วง เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยการใช้งานเสียบปลั๊กเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอเตอร์ ซึ่งต้องมีการดึงปลั๊กทันทีเมื่อลวดเชื่อมกำลังอาร์คติดกับชิ้นงานขณะทำการเชื่อมอยู่ ทำให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนรู้ในภาคปฏิบัติครั้งแรก เมื่อเกิดปัญหาลวดเชื่อมอาร์กติดซึ่งไม่สามารถดึงลวดเชื่อมออกจากชิ้นงานได้ การดำเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1.) ออกแบบปลั๊กรีโมทควบคุมเครื่องเชื่อม และนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 2) สร้างปลั๊กรีโมท ควบคุมเครื่องเชื่อม 3) นำไปทดสอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 4) ปรับปรุงแก้ไข 5) นำไปทดลองใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปลั๊กรีโมทควบคุมเครื่องเชื่อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านแต่ผู้จัดทำนำปลั๊กรีโมทมาใช้งานเพื่อควบคุมการเชื่อมเพื่อตัดกระแสไฟเมื่อเกิดปัญหาการอาร์กของโลหะเกิดปัญหาอาร์กติดไม่สามารถทำการปฎิบัติงานต่อได้และมุ่งเน้นไปกลุ่มงานเชื่อมเบื้องต้นที่ประสบปัญหากับนักเรียนที่ไม่มีความชำนาญในการเชื่อมและมีคนคอยควบคุมดูแล
1. ปลั๊กรีโมทสามารถใช้งานเผยแพร่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์งานทั่วไป
2. ปลั๊กรีโมทสามารถใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานเสียบปลั๊กเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอเตอร์
3. ได้ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และวงจรการทำงานของปลั๊กรีโมทควบคุมเครื่องเชื่อม