พัดลมระบบIoT

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น อำนวยความสะดวกให้เรา เสมือนเป็นผู้ช่วยอยู่ข้างๆ ตัว คอยช่วยงานเพื่อย่นระยะเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ อีกทั้งเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตให้กระจายคำสั่งได้ ไม่ว่าผู้ออกคำสั่งจะอยู่ที่ไหน ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะห่าง ทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง พัดลมระบบIoT สามารถเปลี่ยนการเชื่อมต่อ Wifi ได้แบบไม่ต้องอัพโหลดโปรแกรมลงใหม่, เปลี่ยน Token ได้แบบไม่ต้องอัพโหลดโปรแกรมลงใหม่,สามารถสั่งเปิด-เปิดทาง Application และ Manual ได้และแสดงค่าอุณภมิผ่าน Application และหน้าจอ LCD ของตัวพัดลมได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เปลี่ยนการเชื่อมต่อ Wifi ได้แบบไม่ต้องอัพโหลดโปรแกรมลงใหม่
เปลี่ยน Token ได้แบบไม่ต้องอัพโหลดโปรแกรมลงใหม่
สามารถสั่งเปิด-เปิดทาง Application และ Manual ได้
แสดงค่าอุณภมิผ่าน Application และหน้าจอ LCD ของตัวพัดลม
1.ให้ประโยชน์การระบายอากาศ
2.สามารถสั่งเปิด-เปิดทาง Application และ Manual ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัฒนา ชำนิวัตรลูกจ้างทั่วไป
2นาย สิทธิศักดิ์ แม้นญาติอุตสาหกรรม
3นาย ครรชิต ก้อนมณีอุตสาหกรรม
4นาย วิชาญ เวียงยิ่งอุตสาหกรรม
5นาย สุรชาติ จำปาบุรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รุ่งอรุณ ชาวพงษ์ปวส.
2นาย วัชราวุธ บึงยาวปวส.
3นาย สุรยุทธ พรมสีแก้วปวส.
4นาย ไพโรจน์ บุตนุปวส.