POMADEบ้านแพง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัคร โพธิ์ศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร จู่มาปวช.
2นาย อดิศักดิ์ บุญมาพึ่งปวช.
3นาย ปริญญา ภูเดชปวช.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง pomadeบ้านแพง จัดทำขึ้นเพื่อ แปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็น pomadeบ้านแพง ซึ่งมีการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ในการทดลองทำ pomadeบ้านแพง โดยมีส่วนประกอบหลักดังนี้ ขี้ผึ้ง น้ำมันแอลมอน น้ำมันมะพร้าว น้ำมันจากใบหมี่ น้ำมันจากใบฝรั่งไส้แดง และวิตามินE ซึ่งสารที่ได้เหล่านี้ ล้วนมาจากธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะได้ ทางคณะผู้จัดทำ ได้นำขั้นตอนการใช้ pomadeบ้านแพง เพื่อให้ง่ายต่อผู้ที่สนใจ ทางคณะผู้จัดทำได้นำ pomadeบ้านแพง ไปทดลองใช้นั้น ผลปรากฏว่า สามารถตอบโจทย์ในการจัดทรงผม มีกลิ่มหอม ช่วยไล่แมลงที่ชอบมาตอมบริเวณใบหน้า อีกทั้งยังช่วยบำรุงเส้นผม และหนังศีรษะเป็นอย่างดีอีกด้วย เราสามารถใช้ pomadeบ้านแพง ได้กับหลายช่วงวัย เพราะผลิตจากสารสกัด จากธรรมชาติทำให้อ่อนโยน ไม่เป็นพิษต่อเส้นผมและหนังศีรษะ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อผลิต POMADEบ้านแพง
2 เพื่อทดลองใช้ POMADEบ้านแพง
3 POMADEบ้านแพง สามารถจัดแต่งทรงผมได้
4 POMADEบ้านแพง ช่วยให้เส้นผมเงางาม