เครื่องดัดเหล็กกล่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รุจิรัตน์ มานะพระอุตสาหกรรม
2นาย คมสันต์ ซางซื่อมูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐาปนพงษ์ เดชาปวช.
2นาย อินทร์ธบุตร สืบสำราญปวช.
3นาย พจน์วัชร์ กลางประพันธ์ปวส.
4นาย ไพศาล ทองเรืองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการทำเหล็กโครงสร้างที่ทำด้วยเหล็กกล่องขนาด 1นิ้ว*1นิ้ว ในการขึ้นรูปโครงสร้างแบบต่างๆที่มีมุมแตกต่างกันออกไปจะนิยมตัดแล้วนำมาเชื่อมขึ้นรูปตามมุนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นโค้ง หรือ การทำมุมต่างๆ ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการเชื่อมจากเหตุผลดังกล่าว ผู้ประดิษฐ์ุจึงประดิษฐุ์ เครื่องดัดเหล็กกล่อง1*1 ขึ้นมาทำให้ลดเวลา และ ค่าใช้จ่าย ในการทำเหล็กโครงสร้าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถ ดัดเหล็กกล่อง ขนาด 1นิ้ว*1 นิ้ว ได้มากว่า 90 องศา
ดัดเหล็กกล่อง เพื่อทำโครงสร้างในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม โครงสร้างต่างๆ