ยาหม่องดอกกระดังงา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัชรินทร์ ใหม่ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุทิศา พรรณไวยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จารุวรรณ ลาภมูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง พรรณิภา เสือก้อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ธัญณิชา สีน้ำเงินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรเทพ ใจเหินปวช.
2นางสาว ชลธิชา อำวงษ์ปวช.
3นางสาว พุทธิดา ยวนเขียวปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

กระดังงา เป็น สมุนไพร พืชที่ดอกมีกลิ่นหอม ซึ่งแฝงไปด้วยประโยชน์ต่างๆ มากมาย โดย สรรพคุณของกระดังงา เช่น เป็นยาบำรุงธาตุ เป็นยาชูกำลัง ยาบำรุงเลือด ยาบำรุงหัวใจ แก้ไข้จากอาการเลือดเป็นพิษ แก้อาการเวียนศรีษะ แก้จุกเสียดแน่นหน้าอก บำรุงประสาท แก้อาการซึมเศร้า ลดความดันเลือด แก้หอบหืด ช่วยขับลม ช่วยขับปัสสาวะ เป็นยาฆ่าเชื้อโรค แก้ท้องเสีย ช่วยขับปัสสาวะ เป็นต้น จากคุณสมบัติดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำดอกกระดังงา มาเป็นส่วนผสมของยาหม่องสมุนไพรดอกกระดังงา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ยาหม่องดอกกระดังงา เป็นยาสามัญประจำบ้าน ประกอบด้วยสมุนไพรดอกกระดังงา มีลักษณะเป็นเนื้อเหลวอ่อนนุ่ม มีสีขาว มีกลิ่นหอมของดอกกระดังงา นิยมใช้บรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ หน้ามืดตาลาย เมารถ เมาเรือ คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงใช้ทานวดกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดบวม
ยาหม่องดอกกระดังงา ใช้บรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ หน้ามืดตาลาย เมารถ เมาเรือ คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงใช้ทานวดกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดบวม