จิ๊กซอว์ปลูกผักเคลื่อนที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทิพวรรณ ลาภยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นิศารัตน์ เสมอพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อรรถพันธ์ ทะปัญญาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศศิธร สมแก้วปวช.
2นาย พีรพัฒน์ พรเจริญปวช.
3นางสาว วาลิณีย์ ไกลถิ่นปวส.
4นาย สุทิวัส วงศ์แพทย์ปวส.
5นางสาว นรินทร์ทร อินจ๋อยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาประชากรล้นเมืองทำให้เราแทบไม่มีพื้นที่ปลูกผักเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่นำไปสร้างที่พักอาศัย อาคาร และสิ่งปลูกสร้างเพื่อทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นการซื้อผักในตลาดก็อาจไม่การันตีในความปลอดภัยจากสารเคมี ดังนั้นการปลูกผักไว้กินเองจึงเป็นทางออกที่ดีของปัญหาเนื่องจากได้ผักสดและดีต่อสุขภาพอีกทั้งยังช่วยรณรงค์ให้ทุกคน ในสังคมปัจจุบันรักษ์โลกมากขึ้นและเป็นการนำพืชในท้องถิ่น เช่นเปลือกและซังข้าวโพดมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะ ข้าวโพดเป็นสาเหตุหลักของการจุดไฟเผาพืชไร่หลังการเก็บเกี่ยวในหน้าแล้งซึ่งทำให้เกิดค่าpm 2.5ที่เป็นเหตุให้เกิด ปัญหาหมอกควันพิษอย่างรุนแรงรวมถึงผู้บริโภคไม่ต้องกังวลกับยาฆ่าแมลงอีกทั้งยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถปลูกผักสวนครัวได้ทันทีโดยไม่ต้องขุดแปลง เตรียมดิน เตรียมปุ๋ยและไม่ต้องขุดหลุม สามารถใส่เมล็ดพืชต้นกล้าและรดน้ำได้เลย และได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษ ผักสดและดีต่อสุขภาพ
ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปลูกผักได้มากขึ้น สามารถปลูกผักได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้พื้นที่นั้นเป็นพื้นคอนกรีต