อุปกรณ์ล้างระบบหล่อลื่น

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถยนต์เป็นจำนวนมากตามท้องถนน เวลาทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จะมีเศษโลหะออกจากเครื่องไม่หมดทำให้เครื่องยนต์มีการสึกหรอเร็วขึ้น เช่น แหวนลูกสูบ วาล์ว และชิ้นส่วนทำการเคลื่อนที่ ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดสร้างอุปกรณ์ล้างระบบหล่อลื่นขึ้นมา เพื่อให้ท่อทางน้ำมันในเครื่องยนต์สะอาดขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ล้าระบบหล่อลื่น ได้ถูกออกบบมาเพื่อล้างระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ ยี่ห้อ คูโบต้า ยันมาร์ ฮอนด้า โตโยต้า เป็นต้น และทำให้เครื่องยนต์มีความสะอาดไม่มีเศษเหล็กในท่อทางเดินของน้ำมัน ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ทำให้เครื่องยนต์มีความสะอาดไม่มีเศษเหล็กในท่อทางเดินของน้ำมัน ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไกรทอง ชาวดรอุตสาหกรรม
2นาย ยุทธนา ละดาดาษอุตสาหกรรม
3นาย สตางค์ บังนิไกรอุตสาหกรรม
4นาย ปรเมษฐ์ ศิริบุตรอุตสาหกรรม
5นาย อภิชาติ บงแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิพงค์ พรมเลิศปวช.
2นาย ธนาวุฒิ ชวนไชยสิทธิ์ปวช.
3นาย ศุภากร ศรีธรรมปวช.
4นาย พิชัย เชื้อประสาทปวช.