นาฬิกาปลุกไฟติด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฉัตรชัย โคกระบืออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ราชภัฏ สกุลแตรปวช.
2นาย ธีระพงศ์ ศิริรัตน์ปวช.
3นาย ไพรวัลย์ ช่อสังข์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ต่อเนื่องและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในหลายๆด้าน แต่ในอีกด้านท่ามกลางความเจริญก็ยังมีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เช่นกันซึ่งก็คือบุคคลที่ต้องตื่นแต่เช้านั่นเอง สำหรับโครงการนี้มีชื่อว่านาฬิการปลุกไฟติด สร้างขึ้นมาโดยการนำเอานาฬิกาปลุกมาต่อเข้ากับไฟฟ้าแสงสว่าง จุดประสงค์ในการสร้างนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการสำหรับบุคคลที่ตื่นอยาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตั้งปลุกได้ทุกเวลาและไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องจะติด
ตั้งปลุกได้ตลอดทุกเวลา