เครื่องรองรับล้อรถยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากสภาพปัญหา ในการปฏิบัติงานถอดล้อรถยนต์ ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการยกล้อออกจากดุมล้อรถยนต์ ทำให้ผู้ที่ยกล้อรถยนต์นั้นมีอาการปวดหลังและเหนื่อย ผู้วิจัยจึงได้คิดพัฒนาสร้างเครื่องรองรับล้อรถยนต์ด้วยการออกแบบโดยใช้แรงยกจากรอกแบบกลไกล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการถอดล้อรถยนตืออกจากชุดดุมล้อ ซึ่งเครื่องรองรับล้อรถยนต์นั้นสามารถรองรับล้อรถยนต์ได้เริ่มจากขนาด 14-20 นิ้ว และสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 60 กิโลกรัม
ใช้ในงานรองรับล้อรถยนต์ ในสถานประกอบการบริการรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิชัย คำมิ่งอุตสาหกรรม
2นาย คมสัน ณะวงวิเศษอุตสาหกรรม
3นาย อดิศักดิ์ ไสยชาติสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จตุรงค์ ศรีเพชรปวช.
2นาย อนุรักษ์ พลเดชาปวช.
3นาย อนุชา พรมมนต์ปวช.