อุปกรณ์หั่นหอมแดง Dtec V2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย องอาจ ศรีนวลอุตสาหกรรม
2นาย พชร พุฒพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุฒิ วงศ์ศรีปวส.
2นาย ธนิต เดชะคำภปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันหอมแดงได้รับความนิยมในการบริโภคเห็นได้จากทุกครัวไทยจะต้องมีหอมแดงเตรียมไว้เสมอ หอมแดงเป็นองค์ประกอบสำคัญของอาหารไทยแทบทุกชนิดทั้งแกงเผ็ด แกงเลียง ต้มยำ หลน ยำ ลาบ น้ำพริกต่างๆ เครื่องเคียง ข้าวซอย หรือในขนมหวาน ด้วยเพราะเหตุผลที่หอมแดงช่วยดับกลิ่นคาว เพิ่มรสชาติของอาหาร แต่ปัจจุบันในครัวไทยมีการหั่นโดยใช้มีด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้และทำให้ใช้ระยะเวลานานในการหั่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

.1 อุปกรณ์หั่นหอมที่พัฒนาสามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิม
2 อุปกรณ์หั่นหอมมีความปลอดภัยในการใช้งาน
3 ผู้ทดลองใช้อุปกรณ์หั่นหอมมีความพึงพอใจในระดับดี
1.อุปกรณ์หั่นหอมที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช้ในการเพิ่มผลผลิตซึ่งสร้างความสะดวกให้แก่
พ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหาร
2.อุปกรณ์หั่นหอมที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกใช้งานได้งาน และประหยัดค่าใช้จ่าย
3.อุปกรณ์หั่นหอมที่พัฒนาขึ้นสามารถหั่นได้ทั้งหัวหอมใหญ่ และกระเทียม