ถาดเสริฟกันล้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รณชัย ฆ้องก่ำอุตสาหกรรม
2นาย ธนัช ศรีเมืองอุตสาหกรรม
3นาย เอกพัฒน เมืองดู่อุตสาหกรรม
4นาย พิสรรค์ แก้วมโนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรปรียา จันประอบปวส.
2นางสาว ช่อผกา กางทองปวส.
3นางสาว ชมภูนุช สารสินธุ์ปวส.
4นางสาว ณัฐธิดา กลมเกลียวปวส.
5นางสาว มะลิวัลย์ มาลัยพาราปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเสริฟเครื่องดื่มตามร้านอาหารต่างๆ มีการใช้ภาชนะในการเสริฟหลากหลายตามแนวคิดของร้านนั้นๆ โดยปกติทั่วไปก็จะเป็นการใช้ถาดและแก้วประกอบกันซึ่งถาดที่ใช้ส่วนมากจะเป็นถาดไม้หลากหลายรูปทรง ส่วนแก้วก็มีหลากหลายรูปแบบ แต่ก็มีบางร้านที่เกิดปัญหาโดยเฉพาะการใช้แก้วก้านในการเสริฟเครื่องดื่ม เพราะมีโอกาสที่แก้วจะล้มในขณะที่พนักงานเดินถือถาดเพื่อเสริฟทำให้แก้วหล่นแตกได้ ด้วยเหตุนี้ทางผู้ศึกษาจึงมีแนวความคิดในการแก้ปัญหาไม่ให้แก้วหล่นแตกหรือเครื่องดื่มในแก้วหกเรี่ยราด อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเสริฟให้กับพนักงานอีกด้วยโดยทำการนำถาดไม้มาเจาะรูและเซาะร่องเท่ากับขนาดของก้านแก้วแล้วตกแต่งให้สวยงามเพื่อให้ใส่แก้วได้พอดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นถาดไม้ ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะรูและเซาะร่อง
1. ช่วยอำนวยความสะดวกในการเสริฟเครื่องดื่มโดยใช้แก้วก้าน เช่น ไวด์ น้ำดื่ม เป็นต้น
2. สามารถลดจำนวนการหล่นแตกของแก้วก้านได้
3. ถาดเสริฟกันล้มสามารถจัดทำกับถาดที่มีหลากหลายลักษณะ เช่น ทรงกลม ทรงรี ทรงเหลี่ยม เป็นต้น
4. ถาดเสริฟกันล้มที่สร้างขึ้นมีต้นทุนในการสร้างถูก
5. ผู้ศึกษานำความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบและสร้างถาดเสริฟกันล้ม