คุกกี้แมง 4 G

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนิยมบริโภคแมลงมากขึ้น เนื่องจากให้ประโยชน์และคุณค่ามากมาย การนำแมลงมาปรุงแต่งจนผู้ปริโภคไม่เห็นรูปลักษณ์ของตัวแมลงด้วยการป่นเป็นแป้ง เป็นจุดเริ่มต้นการคิดทดลองเมนูอาหารใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าทางทางโภชนาการ มีรสชาติดีและจำหน่ายได้ราคาดี จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพของคุกกี้ ที่ทานได้ทุกเพศทุกวัย การนำแมลงที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูป จะเพิ่มมูลค่า เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของคนไทย เป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่ไม่ชอบรับประทานแมลงหันมาสนใจ แมลงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีความสนใจที่จะนำแมลงมาแปรรูปเพื่อจำหน่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่มีส่วนผสมของแมง 4 ชนิด ซึงเป็นแมงที่มีโปรตีนสูง มีส่วนผสมของสมุนไพร เช่นใบมะกรูด ที่มีการป่นแห้งเมื่อผสมกันทำให้รับประทานได้ง่าย สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์
เป็นผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่มีส่วนผสมของแมง 4 ชนิด ซึงเป็นแมงที่มีโปรตีนสูง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วราณี ชัยแสนสามัญ
2นาย วินัย สีทาหล้าคหกรรม
3นางสาว ชัญญณัท จำปาราชคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุพงษ์ ลำขามป้อมปวส.
2นาย ภัทรพงศ์ สอนบุบผาปวส.