เครื่องพับผ้าอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง สุพรรณี ทองใบสามัญ
2นาย กฤษฎา จิระโภคานนท์อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.อ. ไพบูลย์ ศิลป์ประกอบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐกิตต์ นาคกุลปวส.
2นาย ธนัช พวงมาลัยปวส.
3นาย เฉลิมชัย จีนเกิดปวส.
4นาย สุนทร ชะมาประโคนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

หลักการทำงานเครื่องพับผ้าอัตโนมัติ คือ ใส่ผ้าที่เป็นเสื้อยืด หรือเสือเชิ้ต ที่ต้องการพับลงในเครื่อง จากนั้นทำการเปิดสวิทช์ เครื่องพับผ้าจะทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ได้โปรแกรมไว้จนแล้วเสร็จ ใช้เวลา 45 วินาที ต่อ 1 ตัว เมื่อพับเสร็จแล้วเสื้อที่พับจะถูกส่งไปเก็บยังตะกร้าที่ได้เตรียมไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ เป็นเครื่องพับผ้าสำหรับครัวเรือนหรือร้านสกรีนเสื้อผ้าใช้เวลา 45 วินาที ต่อ 1 ตัว
ประโยชน์ เป็นเครื่องพับผ้าสำหรับครัวเรือนที่ทำให้เสื้อเรียบสวยงามไม่ยับยูยี่ และทำให้ประหยัดเวลา